Przy odbiorze węgla transportem samochodowym z kopalń obowiązują elektroniczne upoważnienia. 

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym w ramach przyznanej awizacji prosimy o dokonywanie przedpłat na zaawizowany węgiel na 2 dni przed uzgodnionym terminem odbioru, na konto:

ING Bank Śląski: PL 28 1050 1764 1000 0090 9291 5157

PKO BP: 95 1020 3844 0000 1502 0130 8360

Jednocześnie przypominamy, że wydanie pinu jest możliwe wyłącznie po wpływie środków pieniężnych na konto firmy NHN Partner.
Z góry dziękujmy za przestrzeganie opisanych powyżej terminów i form - umożliwi to nam sprawną obsługę.